|

Lutande bänkpress med skivstång

Skivstångens lutande bänkpress är också känd som lutande bänkpress.

Typ av övning

Bänkpress med lutande skivstång är en övning med flera leder/tillbehör

Varianter

Lutande skivstångsbänkpress: Utförande

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk som lutar mellan 20° och 45°, med ryggen i sin starka position, benen isär och fötterna stadigt vilande på marken bakom knäna för att bibehålla ryggens tre naturliga kurvor och för att stödja vikten mer effektivt. Armbågarna är böjda, handlederna är raka och axlarna är adducerade och utvändigt roterade så att armbågen, handleden och skivstången är exakt inriktade i samma vertikala plan sett från sidan. Skivstången vilar på den övre delen av bröstbenet eller på nyckelbenen samt på händerna som griper den på ett variabelt avstånd lika med eller större än det mellan axlarna. Utförandet består av att trycka skivstången uppåt på det vertikala planet vinkelrätt mot golvet (inte bänken) som den låg på innan den startade, och sedan försöka spåra ett rakt linjesegment. Under knuffen flexar axlarna i sagittalplanet och abducerar i longitudinellt plan, medan armbågarna sträcker sig och skulderbladen börjar rotera uppåt i den sista tredjedelen av rörelsen. Utförandet avslutas med en fullständig förlängning av armbågarna. Under hela övningen är det lämpligt att lasta av en del av vikten på fötterna. Korrekt utförande av denna övning kräver god axelrörlighet i den första tredjedelen av rörelsen för att bibehålla den position som beskrivs ovan.

Muskler involverade i övningen Lutande bänkpress med skivstång

Grupp 0

  • Stor bröstkorg
  • Anterior deltoid
  • Coracobrachialis
  • Biceps brachii (svag)

Axelböjning

Grupp 1

  • Lateral deltoid

Aktion
för bortförande av axeln

Grupp 2

  • Triceps brachii
  • Anconeum

Action
Armbågsförlängning

Grupp 3

  • Inferior buntar av thoracal serratus major
  • Nedre trapeziusbuntar
  • Mellanliggande trapeziusbuntar

Action
Överlägsen skulderbladsrotation

Similar Posts