|

Koncentration lockar

Typ av övning

Concentration Curl är en enkel gemensam övning

Koncentration Curl: Utförande

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter med benen isär, höger armbåge sträcks ut och vilar på insidan av benet nära höger knä. Axeln är invändigt roterad så att höger arm riktas mot vänster lår. Styrets grepp är liggande. Handleden är rak eller böjd, men aldrig förlängd; om den hålls böjd minskar bidraget till armbågsflexionen av: flexor digitorum superficialis, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris och palmaris longus. Vänster hand eller armbåge kan placeras på vänster ben för större stabilitet. Utförandet består av att böja armbågen, var noga med att inte ändra positionen på resten av kroppen. Rörelsen slutar precis innan hanteln nuddar idrottarens axel eller bål. Denna övning minskar betydelsen av biceps brachii (särskilt det korta huvudet) som en armbågsböjare. Genom att betona den isometriska kontraktionen i slutet av den koncentriska ökar inblandningen av brachialis. I denna övning är höftadduktorerna viktiga stabilisatorer av rörelsen. Beskrivningen avser träning av höger lem; följ i en spegelbild för den andra armen.

Muskler involverade i Concentration Curl-övningen

Grupp 0

  • Biceps brachii
  • Brachioradialis
  • Brachialis

Armbågsböjning

Funktion av stabilisatormuskler: Stabilitet i axel, skulderblad, armbåge, grepp, bål, höft, knä, fotled och fot

Similar Posts