|

Övningar för tummens extensor

Lista över de viktigaste muskelbyggande och muskelstärkande övningarna, fri kropp, med isotoniska maskiner, eller fria vikter, som ska utföras på gymmet eller hemma, även för kroppsbyggande älskare. Genom att klicka på namnet på de enskilda övningarna kan du komma åt relevant djupgående information, med detaljer om utförandet, de inblandade musklerna, målen, variationerna och de försiktighetsåtgärder som ska vidtas under utförandet.

Läs allt

Extensor pollicis longus: anatomi

ÖVNINGAR SOM INVOLVERAR MUSKELN: EXTENSOR POLLICIS LONGUS

Övningar

Stående supination hantelcurl

Utgångspositionen ser att idrottaren står i upprätt position, med knäna lätt böjda, tempot lika med avståndet mellan…Lagar

Övningar

Hantelcurl med supination på en lutande bänk

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk som lutar mellan 50° och 75°, med knäna böjda och fötterna stadigt vilande på…Lagar

Similar Posts