|

Övningar för den gemensamma extensor digitorum

Lista över de viktigaste muskelbyggande och muskelstärkande övningarna, fri kropp, med isotoniska maskiner, eller fria vikter, som ska utföras på gymmet eller hemma, även för kroppsbyggande älskare. Genom att klicka på namnet på de enskilda övningarna kan du komma åt relevant djupgående information, med detaljer om utförandet, de inblandade musklerna, målen, variationerna och de försiktighetsåtgärder som ska vidtas under utförandet.

Läs allt

Extensor digitorum communis: anatomi

ÖVNINGAR SOM INVOLVERAR MUSKELN: EXTENSOR DIGITORUM COMMUNIS

Övningar

Sittande hantelpressar ovanför

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad i ungefär 75°, med ryggen i sin starka position och benen isär…Lagar

Övningar

Stående hantelpressar

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt, men med bålen och huvudet lutade något bakåt, med ryggen…Lagar

Övningar

Vertikala remskiva armbågsförlängningar

Utgångspositionen ser att idrottaren står cirka 30 cm från maskinen (avståndet varierar beroende på modell och variabler…Lagar

Similar Posts