|

Brachioradialis övningar

Lista över de viktigaste muskelbyggande och muskelstärkande övningarna, fri kropp, med isotoniska maskiner, eller fria vikter, som ska utföras på gymmet eller hemma, även för kroppsbyggande älskare. Genom att klicka på namnet på de enskilda övningarna kan du komma åt relevant djupgående information, med detaljer om utförandet, de inblandade musklerna, målen, variationerna och de försiktighetsåtgärder som ska vidtas under utförandet.

Läs allt

Brachioradialis: anatomi

ÖVNINGAR SOM INVOLVERAR MUSKELN: BRACHIORADIALIS

Vertikal remskiva curl

Utgångspositionen ser att idrottaren står framför den låga remskivan, i upprätt läge, med lätt böjda knän, steget…Lagar

Liggande grepp skivstångscurl

Utgångspositionen ser att idrottaren står i upprätt position, med knäna lätt böjda, tempot lika med avståndet mellan…Lagar

Scott bänk skivstång curl

Utgångspositionen ser att idrottaren står, med lätt böjda knän, tempot lika med eller något mindre än avståndet mellan…Lagar

Stående hantelcurl med neutralt grepp

Utgångspositionen ser att idrottaren står i upprätt position, med knäna lätt böjda, tempot lika med avståndet mellan…Lagar

Neutral grepp hantelcurl på lutande bänk

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk som lutar mellan 50° och 75°, med knäna böjda och fötterna stadigt vilande på…Lagar

Stående supination hantelcurl

Utgångspositionen ser att idrottaren står i upprätt position, med knäna lätt böjda, tempot lika med avståndet mellan…Lagar

Hantelcurl med supination på en lutande bänk

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk som lutar mellan 50° och 75°, med knäna böjda och fötterna stadigt vilande på…Lagar

Stående supination hantelcurl

Utgångspositionen ser att idrottaren står i upprätt position, med knäna lätt böjda, tempot lika med avståndet mellan…Lagar

Hantel lockar i supination på en lutande bänk

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk som lutar mellan 50° och 75°, med knäna böjda och fötterna stadigt vilande på…Lagar

Hantelcurl i supination på Scott-bänken

Utgångspositionen ser att idrottaren står, med lätt böjda knän, tempot lika med eller något mindre än avståndet mellan…Lagar

Koncentration lockar

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter med benen isär, höger armbåge är förlängd och vilar på insidan av höger ben…Lagar

Horisontell roddskiva med smalt handtag

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter med böjda höfter, knäna halvböjda och fötterna placerade på lämpliga stöd. De…Lagar

Dorsig barroddare

Utgångspositionen ser atleten stå på Dorsy-stångens plattform med ryggen i sin styrkeposition, men med skulderbladen…Lagar

Utskjutande grepp skivstångsrad

Utgångspositionen ser att idrottaren står med ryggen i sin styrkeposition, men med skulderbladen bortförda; höfterna böjs till…Lagar

Liggande grepp skivstångsrad

Utgångspositionen ser att idrottaren står med ryggen i sin styrkeposition, men med skulderbladen bortförda; höfterna böjs till…Lagar

Hantelroddare

Utgångspositionen ser att idrottaren med höger knä vilar på bänken, vänster fot vilar på marken, vänster hand…Lagar

Skivstångs chin-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt med ryggen i sin styrkeposition, knäna lätt böjda och…Lagar

Prone-grip horisontella pull-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter med böjda höfter, knäna halvböjda och fötterna placerade på lämpliga stöd. De…Lagar

Frontgrepp lat pull-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på latmaskinen med benen låsta, ryggen i sin styrkeposition och bålen lutad…Lagar

Prone grepp lat pull-ups bakom

Lat maskin pull-ups med liggande bakre grepp: detaljerad beskrivning av utförandet, de inblandade musklerna, målen, variationerna och…Lagar

Liggande grepp lat pull-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på latmaskinen med benen låsta, ryggen i sin styrkeposition och bålen något…Lagar

Neutrala grepp pull-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som håller den senare med ett neutralt grepp på ett avstånd lika med det…Lagar

Utdragbara grepp framtill

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som griper den senare på ett större avstånd än mellan axlarna….Lagar

Pull-ups med liggande grepp bakom

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som griper den senare på ett större avstånd än mellan axlarna….Lagar

Uppdragningar i liggande grepp

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som griper den senare på ett avstånd som är lika med det mellan axlarna. De…Lagar

Similar Posts