Fysisk aktivitet, fitness och välbefinnande: betydelser
|

Fysisk aktivitet, fitness och välbefinnande: betydelser

Lite klarhet i dessa villkor Du kanske inte visste att: Cirka 25 % av dödsfallen i kroniska sjukdomar orsakas av en stillasittande livsstil och brist på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är en oberoende faktor för människors hälsa: det betyder att fysisk aktivitet ensam kan minska risken för dödlighet i alla sjukdomar. Således är till exempel…