|

Windows ZDM Vanliga frågor (FAQ)

Hur tar du bort Windows ZDM?

Det är nödvändigt att komma åt själva enheten för att ta bort Windows ZDM. I dina Inställningar, hitta fliken Om, klicka på knappen Anslut till jobbet eller skolan och klicka sedan på Koppla från för att avbryta anslutningen.

När visas uppdateringar på Zoom.us?

Det finns ett tidsintervall under vilket enheterna som är registrerade i ZDM tar emot installationsbara uppdateringar från Microsoft och de tillgängliga uppdateringarna från enheterna uppdateras med jämna mellanrum.

Vad händer om jag av misstag ignorerar en uppdatering?

Under de närmaste minuterna kommer du att kunna flytta tillbaka uppdateringen till fliken Ignorerat och den kommer att flyttas till fliken Ignorerat. Instruktionerna kan granskas mer i detalj vid behov.

Vad händer om tilldelad uppdaterings kan ninte slutföras inom uppdateringsschemat?

Under nästa schemalagda tidsram för uppdatering av ditt system kommer de uppdateringar som du ännu inte har installerat som tilldelade att installeras om de förblir utestående i slutet av tidsramen för uppdateringsschemat.

Similar Posts