|

Övningar för de nedre trapeziusmusklerna

Lista över de viktigaste muskelbyggande och muskelstärkande övningarna, fri kropp, med isotoniska maskiner, eller fria vikter, som ska utföras på gymmet eller hemma, även för kroppsbyggande älskare. Genom att klicka på namnet på de enskilda övningarna kan du komma åt relevant djupgående information, med detaljer om utförandet, de inblandade musklerna, målen, variationerna och de försiktighetsåtgärder som ska vidtas under utförandet.

Läs allt

Nedre trapeziusbuntar: anatomi

ÖVNINGAR SOM INVOLVERAR MUSKELN: NEDRE TRAPEZIUSBUNTAR

Övningar

Framhöjningar med skivstång

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt med ryggen i sin styrkeposition, lätt böjda knän och…Lagar

Övningar

Framhöjningar med hantlar

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt med ryggen i sin styrkeposition, lätt böjda knän och…Lagar

Övningar

Lutande kabelbänkkorsar

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad mellan 20° och 45°, med ryggen i sin starka position och benen isär…Lagar

Övningar

Lutande bänkpress med hantlar

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad mellan 20° och 45°, med ryggen i sin starka position och benen isär…Lagar

Övningar

Sittande hantelpressar ovanför

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad i cirka 75°, med ryggen i sin starka position och benen isär…Lagar

Övningar

Stående hantelpressar

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt, men med bålen och huvudet lutade något bakåt, med ryggen…Lagar

Övningar

Lutande bänkpress med skivstång

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad mellan 20° och 45°, med ryggen i sin starka position och benen…Lagar

Övningar

Lutande bänkpress med hantlar

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad mellan 20° och 45°, med ryggen i sin starka position och benen isär…Lagar

Övningar

Tvärgående axelförlängningar till den specifika maskinen

Utgångspositionen ser att idrottaren placeras på maskinen med bålen vertikal, ryggen i sin styrka, höfterna böjda,…Lagar

Övningar

Tvärgående axelförlängningar med hantlar

Utgångspositionen ser att idrottaren står med knäna halvböjda, höfterna helt böjda och ryggen i sin styrkeposition….Lagar

Övningar

Hyperextensions

Utgångspositionen ser att idrottaren ligger i bukläge med quadriceps vilande på lämplig bänk och den bakre delen av anklarna…Lagar

Övningar

Omvända hyperextensions

Utgångspositionen ser att idrottaren ligger i bukläge på en bänk som han är i kontakt med i en nivå från bröstet till ungefär tre fjärdedelar…Lagar

Övningar

Sakta framåt med sittande skivstång

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad i cirka 75°, med ryggen i sin starka position och benen isär…Lagar

Övningar

Sakta framåt med stående skivstång

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt, men med bålen och huvudet lutade något bakåt, med ryggen…Lagar

Övningar

Långsam rygg med sittande skivstång

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på en bänk lutad i ungefär 90°, med ryggen i sin styrkeposition, huvudet lutande…Lagar

Övningar

Långsam bak med stående skivstång

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt, men med huvudet lutat framåt, med ryggen i sin position…Lagar

Övningar

Lat maskin pullover

Utgångspositionen ser att idrottaren står cirka 80 cm från latmaskinen (avstånd variabel beroende på armarnas längd) med…Lagar

Övningar

Pullover till bilen

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på maskinen med sina axlar helt böjda och placerade på samma höjd…Lagar

Övningar

Tryck pressen fram

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt, med ryggen i sin styrkeposition, men med bålen och huvudet…Lagar

Övningar

Tryck pressen bakom

Utgångspositionen ser att idrottaren står upprätt, med ryggen i sin styrkeposition, men med huvudet lutat in…Lagar

Övningar

Horisontell roddskiva med smalt handtag

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter med böjda höfter, knäna halvböjda och fötterna placerade på lämpliga stöd. De…Lagar

Övningar

Dorsig barroddare

Utgångspositionen ser atleten stå på Dorsy-stångens plattform med ryggen i sin styrkeposition, men med skulderbladen…Lagar

Övningar

Liggande grepp skivstångsrad

Utgångspositionen ser att idrottaren står med ryggen i sin styrkeposition, men med skulderbladen bortförda; höfterna böjs till…Lagar

Övningar

Hantelroddare

Utgångspositionen ser att idrottaren med höger knä vilar på bänken, vänster fot vilar på marken, vänster hand…Lagar

Övningar

Skivstång marklyft

Utgångspositionen ser att idrottaren delvis sitter på huk med skivstången fäst vid smalbenen och vilar cirka 23 cm hög från…Lagar

Övningar

Marklyft med raka ben med skivstång

Utgångspositionen ser att idrottaren står med ryggraden och höfterna böjda framåt. Skivstången är fäst vid smalbenen,…Lagar

Övningar

Frontgrepp lat pull-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på latmaskinen med benen låsta, ryggen i sin styrkeposition och bålen lutad…Lagar

Prone grepp lat pull-ups bakom

Lat maskin pull-ups med liggande bakre grepp: detaljerad beskrivning av utförandet, de inblandade musklerna, målen, variationerna och…Lagar

Övningar

Liggande grepp lat pull-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på latmaskinen med benen låsta, ryggen i sin styrkeposition och bålen något…Lagar

Övningar

Neutrala grepp pull-ups

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som håller den senare med ett neutralt grepp på ett avstånd lika med det…Lagar

Övningar

Utdragbara grepp framtill

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som griper den senare på ett större avstånd än det mellan axlarna….Lagar

Övningar

Pull-ups med liggande grepp bakom

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som griper den senare på ett större avstånd än det mellan axlarna….Lagar

Övningar

Uppdragningar i liggande grepp

Utgångspositionen ser att idrottaren hänger från stången med händerna som griper den senare på ett avstånd som är lika med det mellan axlarna. De…Lagar


Similar Posts