|

Inkommande samtalsaviseringar (klient och app) i zoom

Det är möjligt att se uppringarinformationen på Zoom-skrivbordsklienten eller mobilappen om du använder Zoom för att ta emot samtal. Detta låter dig identifiera hur uppringaren nådde ditt nummer (till exempel om det var det direkt, ett företagsnummer eller en samtalskö). Vi är gående för att förklara i följande avsnitt hur aviseringar om inkommande samtal från Zoom Phone ser ut och vilka vanliga scenarier som visas.

Anteckningar:

 • Om du ställer in statusen för din närvaro till Stör ej manuellt får du därför inga samtalsaviseringar.

 • Genom att använda kortkommandon kan du acceptera eller avvisa samtal på skrivbordsklienten.

 • Ringsignalen för inkommande samtal kan ändras på fliken Inställningar i din klient/app genom att ändra alternativet Ringsignaler.

Den här artikeln omfattar:

 • Gemensamt för alla scenarier: uppringarens namn och nummer

 • Direkttelefonnummer eller huvudföretagsnummer

 • Ring kö

 • Överförda samtal

 • Synkroniserad kontakt

 • Upptagen på ett samtal

 • Samtalsdelegering eller delad linjegrupp

 • Hämtning av gruppsamtal

 • I ett möte

Förutsättningar för aviseringar om inkommande samtal (klient och app)

Notera: Om asterisker visas i följande tabeller måste en policyinställning aktiveras av din Zoom Phone-administratör för att den ska visas.

Gemensamt för alla scenarier: uppringarens namn och nummer

När ett meddelande om inkommande samtal skickas visas namnet och numret på den som ringer. Namnet och numret på den som ringer kommer att variera beroende på om den som ringer är intern eller extern:

ScenarioVad visas i meddelandet om inkommande samtalExtern uppringare

Intern Zoom Phone-användare på samma konto

eller

Extern zoomtelefon det varit läggs till i kontakter

Extern Zoom-telefonanvändare

Notera: Om telefonnumret i uppringarens nummerpresentation är samma namn som en synkroniserad kontakt, kommer namnet på den synkroniserade kontakten att åsidosätta namnet i nummerpresentationen eller Zoom-profilen.

Direkttelefonnummer eller huvudföretagsnummer

ScenarioVad som visas i det inkommande samtalet avisering Ring aviseringsknapparDen som ringer ringer ditt direkta telefonnummer

Detta inkluderar scenariot där den som ringer slår ditt företags huvudnummer och sedan slår ditt anknytningsnummer, vilket behandlas av en intern automatisk receptionist eller interaktivt röstsvarssystem (IVR).

 • Namn och nummer på den som ringer

 • Ett vidarekopplingsformulär följt av visningsnamnet på den automatiska receptionisten och dess anknytningsnummer kommer att visas

 • Jag skulle vilja vidarebefordra detta meddelande till dig följt av ditt anknytningsnummer

Ring kö

ScenarioVad som visas i meddelanden för inkommande samtal Samtalsaviseringsknappar

Uppringaren dirigeras av en samtalskö du är medlem i

(se not A)

 • Uppringarens namn och nummer

 • fram från följt av visningsnamnet för samtalskön och dess anknytningsnummer*

 • till dig följd av ditt anknytningsnummer

Den som ringer dirigeras genom en samtalskö som du är medlem i medan du samtalar med någon annan

(se not B)

 • Uppringarens namn och telefonnummer

 • Kommandot vidarebefordra från följs av visningsnamnet för samtalskön och anknytningsnumret för den kön

 • Jag skulle vilja vidarebefordra detta meddelande till dig följt av ditt anknytningsnummer

 • Avsluta & acceptera: När det inkommande samtalet besvaras avslutar du det pågående samtalet och accepterar det inkommande samtalet.

 • Hoppa: Ignorera meddelandet och avvisa det. Så länge det finns medlemmar i kön kommer den att försöka nå dem.

 • Håll & Acceptera: När det aktuella samtalet är parkerat svarar du på det inkommande samtalet och parkerar det aktuella samtalet.

Anmärkning (A)

 • Webbportalen eller klienten/appen kanske inte meddelar dig när nya samtal kommer i om du har avaktiverat samtal från samtalsköer med dina telefoninställningar i webbportalen eller klienten/appen. Det finns två huvudsakliga sätt att inaktivera samtal från samtalsköer: du kan göra det för alla köer eller för specifika köer.

 • Anropsaviseringen kommer att indikera att det är ett nödsamtal om du tillhör en samtalskö som ingår i en intern säkerhetsinsats.

 • Det kan finnas inställningar som kan ändras av din administratör som avgör när du får aviseringar för samtal i samtalskön. Administratörer kan ge dig mer information om detta.

Anmärkning (B): Om du för närvarande på ett annat samtal och du får ett inkommande samtalsmeddelande från din samtalskö, kanske du inte kan se det. Beroende på dina administratörsinställningar kommer detta beteende att visas. För mer information kan du kontakta din systemadministratör.

Överförda samtal

ScenarioVad som visas i meddelanden för inkommande samtal SamtalsaviseringsknapparExtern uppringare (eller extern Zoom Phone-användare) överför ett samtal till dig

 • Detta är namnet och numret som står på nummerpresentatören för den person som gör överföringen
  Notera: När en användare överförs visas inte nummerpresentationen för den användare som överförs.

 • Du kommer att få ett e-postmeddelande med ditt anknytningsnummer bifogat

Det finns en blind användare på Zoom-telefonen som överför ett samtal till dig

 • Det kommer att finnas ett Nummerpresentatörs namn och ett nummer kopplat till den användare som överförs under samtalet

 • Framför vidarekopplingsformuläret ska det finnas visningsnamnet på den person som överför samtalet och deras anknytning siffra*

 • Jag skulle vilja vidarebefordra detta meddelande till dig följt av ditt anknytningsnummer

Det är möjligt för en uppringare att varmt överföra ett samtal till dig (vilket innebär att ett samtal görs innan samtalet överförs).

 • Namnet på den som ringer och numret på samtalet

 • Om den som ringer är internt måste du svara på samtalet med ditt anknytningsnummer (om det är ett internt samtal) eller ditt direkttelefonnummer (om det är ett externt samtal).

Synkroniserad kontakt

Du kommer att kunna se namnet på den som ringer samt deras telefonnummer om du har synkroniserat dina kontakter från din tredje parts kontaktkatalog. Detta kommer att åsidosätta nummerpresentationsinformationen för nummer och namn på den som ringer. Om du har lagt till en intern Zoom Phone-användare till din tredjepartskontakttjänst kommer namnet du anger i din tredjepartstjänst att åsidosätta namnet du anger för användaren i Zoom Phone.

Notera: För närvarande är det inte möjligt att synkronisera kontakter mellan Linux, Android och iOS. Namnet på den som ringer kommer att visas istället för namnet som visas på telefonens uppringare ID så länge du använder Zooms mobilapp och aktiverade telefonkontakter som matchar din telefon.

Upptagen på ett samtal

Det är möjligt att visa följande alternativ under ett samtal om det finns ett inkommande samtal och du för närvarande är i ett samtal:

 • Håll & Acceptera: När det aktuella samtalet är parkerat svarar du på det inkommande samtalet och parkerar det aktuella samtalet.

 • Skicka till röstbrevlådan: För att kunna skicka ditt inkommande samtal till din röstbrevlåda måste du stanna kvar på ditt nuvarande samtal.

 • Avsluta & acceptera: När det inkommande samtalet besvaras avslutar du det pågående samtalet och accepterar det inkommande samtalet.

Notera: Om du för närvarande är i ett samtal eller har inaktiverat samtal från samtalsköer, kommer du inte att få samtalsaviseringar från samtalsköer.

Samtalsdelegering eller delad linjegrupp

Om du vill veta mer om hur inkommande samtal aviseras, besök våra artiklar om samtalsdelegering, delegerade samtal eller delad linje grupper om du är en samtalsdelegation eller medlem i en grupp med delad linje.

Hämtning av gruppsamtal

I händelse av att en medlem av en gruppsamtalshämtning inte kan svara på ett samtal och du är medlem i gruppsamtalshämtning, kommer du att få ett inkommande samtal med ett subtilt aviseringsljud som säger att du ska svara eller avvisa samtalet. Ett meddelande om ett inkommande samtal skickas till dig som standard utan något ljud. Ett subtilt meddelandeljud kan aktiveras av administratörer för att varna användare.

I ett möte

Samtalsaviseringen visar dessa alternativ om du är i ett möte och tar emot ett inkommande samtal under mötet:

 • Håll mötesljud och acceptera: Om du tar ett inkommande samtal måste du lämna mötesljudet och acceptera samtalet. Beroende på när du svarar på samtalet kan du växla mellan telefonsamtalet och mötet, eller slå ihop dem båda.

 • Skicka till röstbrevlådan: Du kan behålla ditt nuvarande samtal och skicka det inkommande samtalet till din röstbrevlåda samtidigt.

 • Avsluta möte och acceptera: Om du bestämmer dig för att lämna mötet eller avsluta det bör du svara på det inkommande samtalet.

Similar Posts