|

Hamstring övningar – ÖVNINGAR SOM INVOLVERAR MUSKELN: BICEPS FEMORIS

Lista över de viktigaste muskelbyggande och muskelstärkande övningarna, fri kropp, med isotoniska maskiner, eller fria vikter, som ska utföras på gymmet eller hemma, även för kroppsbyggande älskare. Genom att klicka på namnet på de enskilda övningarna kan du komma åt relevant djupgående information, med detaljer om utförandet, de inblandade musklerna, målen, variationerna och de försiktighetsåtgärder som ska vidtas under utförandet.

Läs allt

Biceps femoris: anatomi

ÖVNINGAR SOM INVOLVERAR MUSKELN: BICEPS FEMORIS

Liggande bencurl

Utgångspositionen ser att idrottaren ligger framskjuten på maskinen med förlängda knän placerade på samma nivå som knäleden…Lagar

Sittande bencurl

Utgångspositionen ser att idrottaren sitter på maskinen med förlängda knän placerade i samma nivå som maskinens led….Lagar

Stående bencurl

Utgångspositionen ser att idrottaren står i stående läge med ett knä placerat i nivå med maskinleden, dynan…Lagar

Similar Posts