|

Använder Zooms GitHub-aviseringsintegration

GitHub-aviseringar är nu tillgängliga genom Zooms integration med GitHub, som låter dig ta emot Zoom-chattaviseringar om ändringar i ditt GitHub-förråd och meddelanden från en chatbot om dem. Förutsättningar för Zooms GitHub-integration Ett konto på GitHub krävs Zoom App Marketplace förhandsgodkännande av GitHub Chat Chatbot på Marketplace av Zoom AppsNotera: Du måste kontakta din Zoom-administratör om…

|

Använda Freshdesk Notifications för Zoom-chatt

Du kommer att kunna ansluta ditt Freshdesk-konto i Zoom-skrivbordsklienten och få meddelanden från Freshdesk för alla biljetter du har i Freshdesk. Här är några av de aviseringar som är tillgängliga: Biljettskapande: En regel för att skapa ärende, som kan ställas in för att utföra en fördefinierad uppsättning åtgärder när en ny ärende skapat, kan användas…

|

Använda Docusign Notifications chatbot i Zoom

Det är möjligt att få aviseringar från Zooms DocuSign Chatbot angående kuverten i DocuSign som du har skapat. Förutsättningar Du kan registrera dig för ett Zoom-konto gratis eller mot en avgift Det är nödvändigt att ha ett administratörskonto för DocuSign DocuSign chatbot förhandsgodkännande på Zoom Marketplace för DocuSign chatbotNotera: Kontakta din Zoom-administratör om du inte…

|

Använda Zoom Video Conference Integration för Cerner

Genom integrationen av Zoom med Cerner kan utövare genomföra säkra videobesök med patienter via Zoom, vilket gör att de kan ha videobesök med sina patienter. I syfte att koppla samman patienter, leverantörer och annan vårdpersonal ansikte mot ansikte med Zoom-video, gör Zooms HIPAA/PIPEDA-kompatibla Cerner-app det möjligt för patienter, leverantörer och annan vårdpersonal att kommunicera ansikte…

|

Använda Zoom Chat Integration för Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud-aviseringar skickas till Zoom-chattkanaler när du använder Zoom-chattappen för Adobe Creative Cloud. Förutsättningar för att använda Zoom-appen för Creative Cloud Konto med Zoom Konton som har verifierats av Adobe Creative Cloud På Zoom Marketplace har Adobe Creative Cloud-chattappen godkänts för förhandsgodkännande Anteckningar: Kontakta din Zoom-administratör om din app inte har förhandsgodkänts. Det är…

|

Använda Zoom Webinars för Salesforce

Med Zoom-integration kan du automatiskt skapa Salesforce-kampanjer med namnet på ditt Zoom-webinarium som titel när du skapar Zoom-webinar. Du kan göra följande saker med Zoom Webinars och Salesforce-integration genom att integrera Zoom Webinars med Salesforce: Se vem som har blivit godkänd, vem som har blockerats och vem som väntar. Registranter kommer att godkännas eller nekas…

|

Skapa zoomwebbseminarier i Salesforce

För webbseminarier är det möjligt att skapa Zoom-inställningar, registrera registranter och hantera kampanjer på en mängd olika sätt. Förutsättningar för att konfigurera Zoom Webinars för Salesforce Ett Zoom-konto som har licensierats för webbseminarier För Salesforce Lightning krävs Salesforce-domän Hur man konfigurerar Zoom Webbseminarier inställningar för Salesforce Gå till Zoom Konfig från appstartaren genom att klicka…

|

Använda Cornerstone Learning Suite Integration In Zoom-appen

vILT-integrationserbjudandet på Edge Marketplace låter dig konfigurera Zoom som en konferenstjänst inom vILT integration till användas från Cornerstone Learning Suite. Förutsättningar för integration med Cornerstone Learning Suite Ett Pro-konto, ett Business-konto, ett Education-konto eller ett Enterprise-konto Ett konto hos Cornerstone On Demand är tillgängligt. I både Zoom och Cornerstone har du administrativa rättigheter. Det har…

|

Använda Cornerstone för Zoom-webinarium

Zoom Webinars har integrerats med Cornerstone OnDemand Learning Suite för att du ska kunna skapa webbseminarier med Zoom som webbseminariumtjänsten inom Cornerstone OnDemand Learning Suite®. Förutsättningar för att använda Cornerstone med Zoom Webinars Konton för proffs, företag, utbildning och företag Tillägg för webbseminarier On-Demand Learning-konto med Cornerstone Learning. I både Zoom och Cornerstone har du…