Använder ZDM med Mac-enheter i zoom-appen
|

Använder ZDM med Mac-enheter i zoom-appen

Det är möjligt för administratörer att tilldela Mac-datorer till Zoom-rum med Zooms verktyg för hantering av mobila enheter (ZDM). Så snart din enhet har tilldelats ett zoomrum och zoomrummet har slagits på, kommer enheten automatiskt att starta och logga in på det zoomrum du har valt på webben. Du behöver ingen aktiveringskod, en e-postadress för att logga in eller en kopplingskod för att ZDM ska fungera. ZDM låter dig också uppgradera enheten, samt byta namn på den.

Förutsättningar för att använda ZDM med Mac-enheter

Så här slutför du ZDM-förregistrering för Mac-enheter

För att hantera Apple-enheter kräver Zoom ett certifikat för att Apple MDM Push ska installeras på enheten. När du har laddat ner Apple MDM-certifikatet måste du ladda upp och autentisera det till ZDM, så att du kan fortsätta med installationsprocessen.

 1. Som administratör, logga in på Zooms webbportal och redigera kontoinställningarna som om du vore en kontoansvarig.

 2. Klicka på Enhetshantering i navigeringsmenyn och klicka sedan på Enrollment i avsnittet Enrollment på menyn.

 3. Klicka på fliken Apple under avsnittet Registrera enheter.

 4. När du har klickat på Ladda upp certifikat kommer certifikatet att laddas upp.

 5. Spara .scsr-filen på din lokala dator genom att klicka på länken Ladda ner.

 6. Med ditt Apple-ID kommer du att kunna logga in på Apple Push Certificates.

 7. Klicka sedan på knappen Skapa ett certifikat.

 8. I steg 5 laddade du ner en .scsr-fil som du måste ladda upp.

 9. För Apples MDM Push-certifikat, klicka på knappen Ladda ner längst ned på den här sidan.

 10. Efter att ha laddat ner MDM Push-certifikatet från Zoom-webbportalen i steg 9, måste du ladda upp det till Zoom-webbportalen.

Hur man slutför ZDM-registrering för Mac-enheter

Individuell anmälan

 1. Som administratör, logga in på Zooms webbportal och redigera kontoinställningarna som om du vore en kontoansvarig.

 2. Klicka på Enhetshantering från navigeringsmenyn och klicka sedan på Enrollment från samma meny.

 3. För att registrera dig manuellt, klicka på knappen Manuell registrering.

 4. Det är inte nödvändigt att följa steg 1 övervakat läge, följ istället steg 2 och hoppa över steg 1.

 5. Du kan använda Safari på din Mac för att öppna följande länk https://zdm.zoom.us/ på din dator

 6. Klicka på knappen Registrera i din Zoom-webbportal när du har angett åtkomstkoden

 7. Konfigurationsprofilen kan öppnas när den har laddats ner.

 8. För att slutföra registreringsprocessen måste du installera Zoom Rooms MDM

Automatiserad registrering med Apple Business Manager (ABM) / Apple School Manager (ASM)

 • Som administratör, logga in på Zooms webbportal och redigera kontoinställningarna som om du vore en kontoansvarig.

 • Du kan registrera dig i avsnittet för enhetshantering genom att klicka på länken Enhetshantering i navigeringsmenyn.

 • Klicka sedan på knappen Automatisk registrering.

 • Klicka sedan på knappen Ladda upp token.

 • Klicka här för att ladda ner Zooms publika nyckel.

 • Logga in på Apple School Manager eller Apple Business Manager med ditt Apple-ID och lösenord.

 • Klicka på Inställningar för enhetshantering, klicka på Lägg till MDM-server så kommer du att kunna skapa en MDM-server via menyn Inställningar.

 • I steg 5 laddade du ner en offentlig nyckel från Zoom som du förväntades använda i din MDM-server. Ge servern ett namn och ladda upp nyckeln du laddade ner.

 • För att ladda upp din MDM-token till Zoom måste du ladda ner token från din MDM-server.

 • Det är Viktig för att återgå till ABM eller ASM när token har laddats upp och klicka sedan på fliken Enheter.

 • Du kan tilldela MDM-servern du just skapade till enheten genom att välja Redigera enhetshantering i MDM-menyn.

 • Klicka på Uppdatera på registreringssidan efter att du lyckats tilldela enheten/enheterna till önskad server så att enheten/enheterna omedelbart synkroniseras när du klickar på Uppdatera.

 • När det gäller nya Mac-datorer, när du startar dem för första gången, kommer du att kunna se en skärm som begär din tillåtelse att installera profilen på distans.
  För närvarande, om du vill få din konfigurationsprofil för en befintlig Mac, måste du först återställa enheten till fabriksinställningarna.

 • Som ett första steg, starta om din Zoom Room Mac-dator när du ser Apple-logotypen på skärmen och sedan tryck och håll ner tangenterna Kommando+R för att komma åt fönstret MacOS Utilities när du ser Apple-logotypen.

 • Klicka på ikonen Diskverktyg och sedan click Cfortsätt. När du klickar på Visa kommer du att kunna se alla dina enheter listade. Om du vill radera en volym eller disk måste du välja den.

 • När du har klickat på Radera kommer du att bli ombedd att fylla i följande fält:

  • Namn: Om du namnger volymen eller disken kan du göra det genom att ange något som “Macintosh HD”.

  • Format: Volymen kan antingen formateras som en Mac-volym med APFS eller Mac OS Extended (Journal). Det finns ett standardformat som kommer att visas av Skivverktyget när du kör det.

  • Schema (om visas): GUID-partitionskartan ska väljas.

 • I fönstret Utilities klickar du på knappen Installera om macOS.

 • När du har valt din disk och påbörjat installationsprocessen följer du bara instruktionerna på skärmen. Vänligen ange lösenordet som du använder för att logga in på din Mac när installationsprogrammet uppmanas att låsa upp disken. Det är mycket troligt att du kommer att behöva radera din disk om du inte ser din disk eller om yDu får veta att det inte kommer att kunna installeras på din dator eller volym. Innan du stänger av din Mac eller stänger den, se till att installationen är klar.

 • På skärmen för installationsassistenten klickar du på knappen Nästa för att installera konfigurationsprofilen i the fjärrkonfiguration screen

Notera: Zoom Room-applikationen kommer att installeras och startas automatiskt när du registrerar din enhet och slutför installationsassistentencreens och du kommer att kunna dra nytta av new funktioner som ZDM har att erbjuda så snart du registrerar din enhet.

Similar Posts