|

Använda Zoom Video Conference Integration för Cerner

Genom integrationen av Zoom med Cerner kan utövare genomföra säkra videobesök med patienter via Zoom, vilket gör att de kan ha videobesök med sina patienter. I syfte att koppla samman patienter, leverantörer och annan vårdpersonal ansikte mot ansikte med Zoom-video, gör Zooms HIPAA/PIPEDA-kompatibla Cerner-app det möjligt för patienter, leverantörer och annan vårdpersonal att kommunicera ansikte mot ansikte.

En Zoom telehealth möteslänk läggs automatiskt till i videomötesscheman så snart integrationen söker efter videobesök. Ett Zoom-konto krävs inte för att patienter eller leverantörer ska kunna använda tjänsten. Ett Zoom-konto kommer vara automatiskt skapat på uppdrag av användarna som ett resultat av integrationen.

En länk till telehälsomöten finns i PowerChart, och utövare kan komma åt Det därifrån. Under mötesprocessen kommer patienter att få ett e-postmeddelande med en länk för att komma åt mötet.

Förutsättningar för att använda Cerner-appen

Notera: Det är Cerner-administratörerna som förauktoriserar och möjliggör integrationen

Så här installerar du Cerner-appen från Zoom App Marknad

 1. Se till att du är inloggad som kontoadministratör på Zoom App Marketplace.

 2. Sök efter Cerner i sökrutan högst upp på skärmen i det övre högra hörnet på skärmen.

 3. Klicka på Cerner-appen som visas i dina sökresultat så kommer du till appen.

 4. Sedan Klicka på Lägg till-knapp.

 5. När du har bekräftat att appen har de behörigheter den behöver, klicka på Tillåt.
  En konfigurationssida kommer att visas av installatören när installationen har slutförts.

Hur man konfigurerar integrationen

För att ansluta Cerner-appen till Cerner, gå till Cerner-appens konfigurationssida och ställ in följande konfigurationer:

 1. Cerner BaseURL finns under fliken Konfiguration.

 2. Tidszonen för mötet bör ställas in.

 3. Sedan Klicka på Spara-knappen.

Lägg till utövare

Som ett resultat av integrationen, utövare kan:

 1. Om du klickar på fliken Utövare kommer du att kunna hitta användare av Cerner.

 2. Sedan Klicka på Lägg till-knapp.

 3. Se till att varje utövare går genom samma process.

I framtiden kommer vi att lägga till fler utövare till listan enligt följande:

 1. Zoom App Marketplace kan nås av administratörer av loggar in på webbplatsen.

 2. Klicka på Hantera i det övre högra hörnet på sidan.

 3. Klicka på Lagt till Applänk i navigeringsmenyn till vänster.

 4. Klicka på Konfigurera bredvid Cerner-appen i listan över appar.

Hur man manuellt uppdaterar Zoom telehealth möteslänkar

Det är valfritt för integrationen att automatiskt lokalisera videobesök och uppdatera dem med Zoom telehealth möteslänkar så snart ett videobesök är planerat. Varje timme körs det här jobbet i bakgrunden. Jobbet kan även initieras manuellt om du så önskar.

 1. Se till att du är inloggad som administratör på Zoom App Marketplace.

 2. Klicka på knappen Hantera till höger på sidan.

 3. Klicka på Lagt till Appar från navigeringsmenyn i det övre högra hörnet av skärmen.

 4. Klicka på knappen Konfigurera till vänster om Cerner-appen.

 5. Klicka på knappen Uppdatera läkares möten på fliken Konfiguration på skärmen.

Hur man avinstallerar från Zoom App Marketplace

 1. Du måste logga in som administratör för att komma åt Zoom App Marketplace.

 2. Klicka på Hantera i det övre högra hörnet på sidan.

 3. Klicka på Lagt till Appar från navigeringsmenyn i det övre högra hörnet av skärmen.

 4. Välj Cerner-appen från listan över appar och klicka på Ta bort.

Datasäkerhet

Det är vår policy att kryptera och säkra hela patienten och utövares data.

 • Som ett HIPAA-kompatibelt företag följer Zoom alla sekretessbestämmelser.

 • Hela kommunikationen mellan Zoom och Cerner, live Zoom-videosessionerna, samt all kommunikation mellan Zoom och Cerner är krypterad med AES-256-bitars kryptering.

 • Från Cerner kan Zoom-videobesök lanseras genom en dynamisk autentiseringsprocess, som är lösenordsskyddad.

 • För dina videobesökssessioner gäller alla inställningar på kontonivå även för dem. Som ett exempel, om du av säkerhetsskäl vill inaktivera inspelning, anteckningar och andra funktioner, kan du göra det.

 • Genom att integrera Cerners patient- och leverantörsregister i Zoom skapar vi automatiskt Zoom-användare baserat på information som finns i patient- och leverantörsjournalerna för möten, och vi tar bort patient-användarkontot i slutet av mötet.

Hur din data används

Med hjälp av denna integrering nås din Zoom-kontoinformation och används för att fastställa mötesinställningar. Det är viktigt att notera att när man skapar ett kontoomfattande möte använder integrationen de inställningar som ställs in på kontonivå.

Det finns information från ditt Cerner-konto som kan nås och användas av denna integration:

 • Tidsbesök för videobesök: För att genomföra videobesöket skapas ett Zoom-möte som motsvarar videosamtalet. Möteslänkarna kommer att uppdateras med dessa möten för att göra det lättare för utövare och patienter att närvara. Den kommer även att uppdateras efter patientens deltagande i videobesöket (status = Incheckad) samt att besöket är genomfört (status = Uppfyllt) när de ansluter till videobesöket.

 • Patientens Cerner ID: Under skapandet av ett Zoom-användarkonto används denna information för att formulera användar-ID.

 • Utövarens Cerner-ID: För att skapa ett Zoom-användarkonto används detta ID för att formulera användar-ID.

 • Patientnamn: Detta används för att automatiskt skapa ett Zoom-konto för videokonferensmötet när det schemaläggs automatiskt. Utöver det visades även ett videobesöksmöte i mötesrummet.

 • Patientmail: Detta används för att skicka ett mail med information om att gå med i videobesöket till patienten.

 • Utövarens namn: Ett Zoom-konto skapas automatiskt när ett videobesöksmöte är schemalagt för en automatisk tid. Under mötet kommer även denna information att visas.

Similar Posts