|

Använda Cornerstone Learning Suite Integration In Zoom-appen

vILT-integrationserbjudandet på Edge Marketplace låter dig konfigurera Zoom som en konferenstjänst inom vILT integration till användas från Cornerstone Learning Suite.

Förutsättningar för integration med Cornerstone Learning Suite

 • Ett Pro-konto, ett Business-konto, ett Education-konto eller ett Enterprise-konto

 • Ett konto hos Cornerstone On Demand är tillgängligt.

 • I både Zoom och Cornerstone har du administrativa rättigheter.

 • Det har lagts till i Cornerstone Edge Marketplace att Zoom vILT Integration är tillgänglig.

 • På Zoom Marketplace har Cornerstone Learning Suite förhandsgodkänts som en del av kategorin Learning Suites.
  Notera: Kontakta din Zoom-administratör om du inte har förhandsgodkännande för appen.

Känd Begränsningar

 • I Cornerstone räknas inte närvaro på ett möte för de som deltar med hjälp av Zoom-webbklienten. Denna begränsning finns inte i Zooms stationära eller mobila klienter.

 • Det finns en gräns för hur många Cornerstone-miljöer som kan integreras i ett Zoom-konto samtidigt. Så länge din produktionsmiljö och sandlådemiljö är separata kommer du bara att kunna ansluta en av dem åt gången.

Lägger till Zoom vILT-integrationen från Edge Marketplace

 1. Logga in på ditt Cornerstone-konto som administratör.

 2. Du kan hitta den genom gående till Admin, Tools, Edge och Marketplace i navigeringsfältet.

 3. Zoom vILT Integration kan hittas genom att söka efter Zoom.

 4. Klicka sedan på knappen Skapa integration.

 5. Jag förstår att du godkänner följande villkor.

 6. Klicka sedan på knappen Skapa integration.

 7. Efter att integrationen har lagts till visas ett meddelande på integrationen för att informera dig om att den har lagts till.

 8. Klicka på knappen Konfigurera nu för att fortsätta.

Lägger till från Zoom Marketplace

(bädda in)https://www.youtube.com/watch?v=yElhuJchRrM(/embed)

 1. Zoom Marketplace kan nås genom att logga in på ditt Zoom-konto och välja fliken Marketplace.

 2. Klicka på Cornerstone Learning Suite-appen när du har sökt efter den.

 3. Kontakta din Zoom-administratör om du inte har godkännande för att den här appen ska installeras på ditt konto, om den inte redan är godkänd.

 4. När du klickar på knappen Lägg till, bekräfta att appens behörigheter är tillåtna och välj sedan Tillåt.

 5. Nästa steg måste utföras av en administratör som har tilldelats ditt Cornerstone OnDemand-konto.
  Notera: Du kommer att kunna använda appen efter att Cornerstone Learning Suite har lagts till på ditt konto av din administratör.

 6. Sidan där konfigurationsinställningarna finns kommer att omdirigeras när du har lagt till appen på ditt konto. Den här inställningen måste kopieras och sparas för senare användning så att den kan användas i framtiden.

Integrering av Cornerstone Learning Suite Hörnsten

Flera leverantörer stöds av Cornerstone. På detta sätt kan användare dra fördel av både Zoom- och Cornerstone-instanser med en enda instans av Zoom. I Cornerstones onlinehjälp kan du få tillgång till vILT Connector Integration Guide i Cornerstone-användarkontot som administratör och följa integreringsproceduren som beskrivs i den.

Använda Cornerstone Learning Suite för zoom

Du måste konfigurera evenemang och instruktörer på Cornerstone OnDemand så att du kan använda konferenskapaciteten för att ställa in integrationen på rätt sätt. Du kommer att få följande meddelande från Zoom när du utför vissa åtgärder inom Cornerstone:

Skapande Instruktörer

Genom att använda integrationen mellan Cornerstone och Zoom kommer du att kunna skapa ett instruktörskonto i Zoom när du väl har skapat ins.tructor som använder Cornerstone-integrationen. I e-postmeddelandet kommer användaren att få en inbjudan till Zoom and han eller hon måste klicka på länken i e-postmeddelandet för att aktivera sitt Zoom-konto.

(bädda in)https://www.youtube.com/watch?v=2gj_AvvgUpc(/embed)

Uppdatering av instruktörer

Det är inte möjligt att uppdatera instruktörer genom integration.

Skapande Sessioner

Det första steget i att skapa en klass kommer att vara att skapa en session i Cornerstone med integrationen, vilket kommer att skapa ett Zoom-möte på uppdrag av instruktören. De kommer att kunna se detta möte på sin lista över Zoom-möten när de öppnar Zoom.

Uppdaterar Sessioner

I händelse av att du väljer att uppdatera en session kommer den föregående sessionen att tas bort från ditt möte lista och en ett nytt möte kommer att skapas i dess ställe.
Notera: Det finns inget sätt att ta bort sessioner från Cornerstone när du använder Zoom vILT-integration med Zoom. I den osannolika händelsen att du tar bort ett möte i Cornerstone, måste instruktören manuellt ta bort mötet från sin möteslista i Zoom förbi gå ing till deras mötesalternativ.

(bädda in)https://www.youtube.com/watch?v=7NyavgdM5ys(/embed)

Sjösättning Session

Användarna av Cornerstone har möjlighet att vara värd för sessioner eller delta i dem som deltagare. Genom att klicka på tiden som anges bredvid webbsändningsikonen i kalendern kommer du också att kunna starta webbsändningen därifrån.
Notera: Det är möjligt att starta Zoom-mötet genom att klicka på utbildningens titel istället för att klicka sig vidare till dess informationssida.

(bädda in)https://www.youtube.com/watch?v=VyI2_IPEAgY(/embed)

Skaffa sig Närvaro

Det är möjligt att använda denna integration för att få närvarodata från ett Zoom-möte som har skapats i samband med skapandet av en session.

(bädda in)https://www.youtube.com/watch?v=O_J1agc7X_U(/embed)

Ta bort Cornerstone Learning Suite

 1. På Edge Marketplace kan du stänga av Zooms VILT-integration om du vill.

 2. Zoom Marketplace kan nås genom att logga in på ditt Zoom-konto och välja fliken Marketplace.

 3. Genom att klicka på Hantera och sedan på Lägg till appar kommer du att kunna komma åt dina tillagda appar.

  1. Klicka på knappen Ta bort i avsnittet Cornerstone Learning Suite.

 4. Klicka på knappen Ta bort när du har bekräftat dialogrutan.

Hur din Data är använd

Ditt Zoom-konto används av denna app för att komma åt och använda följande information:

 • Användarinformation (namn, tidszon): Bistå Cornerstone med hantering av instruktörer och skapande av möten.

 • Mötesinformation (ämne, starttid, varaktighet, mötesnummer, möteslösenord, mötesinbjudan, möte deltagarnas e-post, mötesinställningar): På Cornerstone visas mötesdetaljer i avsnittet Mötesinformation.

Informationen nedan kommer att nås och användas av denna app för att ge dig bäst erfarenhet:

 • Sessions-ID: Att associera Zoom-möten med Cornerstone-händelseinstanser är en av de vanligaste användningsområdena för det här alternativet.

 • Information om mötesförfrågan (värd-e-post, alternativ värd-e-post, tidszon, start-/sluttid, ämne): En instans av Cornerstone kan användas för att skapa Zoom-möten för dess händelseinstanser. Det finns bara ett ställe Zoom lagrar denna information och det är inom instans av Zoom-mötet.

 • Instruktörsinformation (namn, e-postadress): En Zoom-användarpost kan skapas eller uppdateras för en Cornerstone-instruktörs data genom att använda denna applikation. Det finns inget sätt för Zoom att lagra denna information annat än som en del av användarens kontoinformation.

Det skulle vara mycket uppskattat om du kunde skicka in en biljett för ytterligare hjälp eller teknisk support.

Similar Posts