|

Ange CSV-filinformation för Zoom Events

Förutom att skapa sessioner manuellt kan värdar ladda upp CSV-filer för att påskynda skapandet av en händelse genom att ladda upp sessionsdatum, namn, tider, beskrivningar, talare och annat för att skapa sessioner snabbare.

Den här artikeln omfattar:

CSV-fält

 • Typ: Välj antingen webbseminarium eller möte som sessionstyp.

 • Sessionens titel: Din sessions titel ska anges i det här fältet.

 • Sessionsbeskrivning: Om du vill ge en beskrivning av denna session, vänligen gör det.

 • Datum: Datumet för sessionen ska anges i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD).

 • Starttid: I fältet Starttid anger du tiden då sessionen ska börja och var noga med att ange antingen AM- eller PM-tiden.

 • Sluttid: Ange den tid då sessionen ska avslutas (TT:MM). Var noga med att ange om det är AM eller PM i slutet av sessionen.

 • Värd (Primärtalare) Fullständigt namn: Du måste ange värdens fullständiga namn här.

 • Värd (Primär talare) E-post: Ange e-postadressen till personen som ska vara värd för webbinariet.

  Notera: Efter e-postadressen bör du inte lägga till några ytterligare skiljetecken eller mellanslag till den.

 • Värd (primär talare) Företagsnamn: Värden representerar företaget som han eller hon representerar i denna form.

 • Värdjobbtitel: Vänligen ange namnet på värden samt deras befattning.

 • Talarens fullständiga namn: Du måste ange talarens fullständiga namn här

 • E-post för talare: Det är här du anger talarens e-postadress
  Obs: Efter e-postadressen ska det inte läggas till några ytterligare skiljetecken eller mellanslag.

 • Speaker Företagsnamn: Här ska namnet på företaget som talaren representerar anges.

 • Alternativa värd-e-postmeddelanden: Det är här du anger e-postadressen till den alternativa värden.

  Notera: Lägg inte till några ytterligare skiljetecken eller mellanslag efter e-postadressen.

 • Frågor och svar paneldeltagare: Om du vill delta i fråge- och svarspanelen, vänligen ange din e-postadress

 • Publik: Det är viktigt att identifiera sessionens målgrupp.

 • Spår: Välj vilken typ av spår du vill använda. Ett spår är ett effektivt sätt att gruppera flera sessioner baserat på typen eller ämnet för var och en av sessionerna på banan. Det här spåret kommer att användas som ett sök- och upptäcktsverktyg i användargränssnittet i syfte att hitta relevanta sessioner för användaren. Du kan ladda upp CSV-filen med standardspårnamnen (“Spår1”, “Spår2”), men för bästa praxis bör du namnge spåren enligt deras teman istället för att använda standardspårnamn.

 • Produkt: Om du vill diskutera sessionens produkt, vänligen ange den här. I det här avsnittet kommer du att skriva in huvudämnet som kommer att diskuteras under sessionen.

 • Nivå: Bestäm publikens nivå av skicklighet i att hantera ämnet för sessionen.

 • Utvalda: Klicka på “True”-knappen om du vill att sessionen ska visas, eller “False” om du inte vill att sessionen ska visas.

 • Chattkanal: Använd det här alternativet om du vill att chattfunktionen ska vara tillgänglig i sessionslobbyn, annars använd det här alternativet om det inte kommer att vara tillgängligt.

Vanliga frågor om CSV-filinformation

Vad händer när jag behöver redigera min CSV och ladda upp igen till Zoom Events?

Om data i den återuppladdade CSV-filen skiljer sig från originalet kommer Zoom Events att leta efter dessa skillnader och fylla i händelsen därefter.

När du skapar en händelse, är det möjligt att lägga till en session manuellt utan att ladda upp från en CSV-fil?

Sessionerna kan läggas till manuellt i systemet om du så önskar.

Om du importerar information från en CSV-fil, måste du alltid gå tillbaka och lägga till bilder för sessioner och talare?

Det finns inget behov av att skapa en specifik bild för varje session eller talare, eftersom standardbilden används. Om du vill ersätta dessa standardbilder kan du göra det när som helst.

När skickar Zoom Events automatiskt ett e-postmeddelande till de gästtalare som jag har lagt till i min konferens?

Gästtalarna kommer att få ett e-postmeddelande när evenemanget publiceras, och de kommer att uppmanas att presentera vid evenemanget. E-postmeddelandetjänsten Zoom Event finns här om du vill ha mer information.

Finns det en teckenbegränsning per cell i CSV-kolumnerna/raderna?

I arbetsflödet för skapande av evenemang finns det en gräns för antalet tecken som kan användas. Det är möjligt att ange maximalt 10 256 tecken i fälten Sessionstitel och Sessionsbeskrivning.

Vilka är de valfria spårtyperna? Kan jag namnge mitt eget?

Ett spår kan läggas till evenemanget av värden eller evenemangsskaparen så att deltagare kan söka efter och upptäcka sessioner som delar liknande teman/ämne. Som skapare av eventet kan du lägga till spår till eventet och namnge dem vad du vill (för att säkerställa att spåren är upptäckbara och att de är relevanta för eventet).

Finns det karaktärer som inte är tillåtna?

Du får endast ange vanlig text i detta fält. Dessutom tillåts inte redaktörer att kursivera eller feta ord.

Vilka är vanliga problem/fel jag kommer att få?

Om du vill ladda upp CSV-filen framgångsrikt är det viktigt att du formaterar cellerna exakt enligt beskrivningen:

 • Se till att datumkolumnen är korrekt. Datumet måste formateras på rätt sätt (ÅÅÅÅ-MM-DD).

 • Det kan bli problem med apostroferna. Det är ofta så att de inledande och avslutande citattecken (“/”) inte respekteras. CSV-filen kommer att laddas upp felaktigt som ett resultat av denna gruppering av föregående och följande tecken.

 • Om du lägger till några rubrikrader eller rubriker till din agenda kan en korrekt uppladdningsagenda inte skapas, så gör inte det.

Det är viktigt att ta bort all duplicerad information från databasen. Det finns några begränsningar att vara medveten om:

 • Arrangörer av evenemang får inte utse sig själva som paneldeltagare eller talare vid evenemanget.

 • Samma e-postadress kan inte användas i samma roll som samma roll inte kan användas i samma e-postadress.

 • Använd samma e-postadress som talaren kommer att använda för att logga in på Zoom när du lägger till deras e-postadresser.

Kan jag lägga till flera e-postadresser i en enda cell? Hur skiljer jag dem åt?

Om du vill lägga till flera e-postadresser i fälten Alternativa värd-e-postmeddelanden och paneldeltagare för frågor och svar, se till att de är åtskilda med kommatecken. Det krävs också när du lägger till mellanslag efter kommatecken.

Vilka fält krävs?

Dessa är fälten som krävs:

 • Typ

 • Sessionens titel

 • Sessionsbeskrivning

 • Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 • Starttid

 • Sluttid

 • Spår

 • Chattkanal

Det är inte nödvändigt att ladda upp följande fält i CSV-filen, men de krävs för att publicera händelsen när den väl har laddats upp:

Hur lägger jag till fler kolumner?

Högtalare är de enda som kan lägga till fler kolumner i sin profil. Att lägga till fler kolumner är så enkelt som att följa dessa steg:

 1. Högtalarens e-postkolumn 3 bör följas av två kolumner.

 2. Det bör finnas en kolumn som heter “Namn på talare 4”.

 3. Den andra kolumnen ska heta “Speaker 4 Email”.

 4. Det är viktigt att du upprepar dessa steg om du har fler högtalare och numrerar dem korrekt.

Allt innehåll och alla bilder går till https://support.zoom.us

Similar Posts