|

Ändra datum och tid manuellt på en Poly Trio in zoom-app

Som regel synkroniserar Polycom-trion sin tidszon genom att synkronisera Zoom Room- eller Zoom-telefoninställningarna på Polycom-trion. Även om det finns ett behov av att justera datum och tid manuellt, finns det ett sätt att göra det om behovet uppstår.

Förutsättningar för att manuellt ändra datum och tid på en Polycom Trio

Hur man manuellt ändrar datum och tid på en Polycom Trio

 1. Att få enhetens IP-adress är det första steget. Tryck sedan på Meny/Inställningar.

 2. Du kan komma åt TCPIP-parametrarna genom att trycka på Status, Nätverk och TCPIP-parametrar.

 3. Observera IP-adressen som visas på skärmen och notera den.

 4. Om du är ansluten till samma nätverk som enheten måste du öppna en webbläsare på datorn.

 5. Du måste använda en webbläsare för att navigera till IP-adressen.

 6. Om du använder ett standardkonto (användarnamn: admin), vänligen logga in medm.
  N
  anmärkning: Det finns två standardadministratörslösenord: 456 och 789. Vänligen kontakta telefonens leverantör om du inte känner till användarnamnet eller lösenordet för telefonen. Zooms webbportal låter dig se lösenord för administratören om lösenordet för administratören har variten uppsättning globalt.

 7. Klicka sedan på Inställningar och välj sedan Datum och tid från rullgardinsmenyn.

 8. Ställ in tid och datum för händelsen.

Similar Posts