|

Aktivera eller inaktivera köaviseringar i zoom-appen

Beroende på vilka köer du är medlem i kan du aktivera eller inaktivera inkommande aviseringar. Utöver detta kan du när som helst välja in och ut ur en kö.

Endast skrivbordsklienten har möjlighet att ställa in detta. Det är möjligt att stänga av aviseringar från faktureringskön om du till exempel är medlem i både faktureringskön och kundtjänst kö, men får fortfarande aviseringar från kundtjänstkön medan du inaktiverar faktureringsaviseringar.

Förutsättningar för att aktivera eller inaktivera köaviseringar

  • Du behöver Zoom desktop-klient 5.9.3 eller senare om du använder Windows eller macOS

  • Oavsett om du är en Business-, Education- eller Pro-kontoinnehavare

  • En licens för Zoom Contact Center krävs

  • Admin har aktiverat funktionen för att välja bort kö

Hur man aktiverar eller inaktiverar inkommande aviseringar för specifika köer

Notera: Dessutom kan administratörer se om du har aktiverat eller inaktiverat den här funktionen eller inte, förutom att byta om inkommande aviseringar ska aktiveras eller inaktiveras.

  1. Med Zooms skrivbordsklient måste du logga in.

  2. Välj fliken Kontaktcenter från menyn.

  3. Du kan aktivera eller inaktivera inkommande aviseringar från en kö genom att klicka på reglaget bredvid dess namn i statusrullgardinsmenyn i det övre vänstra hörnet på din sida.

    När funktionen för att välja bort samtalskö är aktiverad av din administratör, kommer du att bli ombedd att ange en anledning till att du vill välja bort det.

Similar Posts