|

Aktivera Automatiskt uppdatera app – Zooma rum

Kontoägare och administratörer har möjlighet att ställa in en tidsram för att deras Zoom Rooms-applikationer ska uppdateras automatiskt för alla hanterade enheter på kontot. Det är möjligt att schemalägga din enhet att uppdatera och starta om automatiskt vid den inställda tiden om du inte använder den vid den tidpunkten.

Notera:

Förutsättningar för aktivera automatiskt Uppdatera appen – Zooma rum

  • Behörigheter för en ägare eller administratör

  • Apparater för Zoom-telefoner

  • Version 5.7.0 eller senare av Zoom Rooms krävs

Så här aktiverar du Automatiskt uppdatera app – Zooma rum

  1. Som administratör, logga in på Zooms webbportal och redigera kontoinställningarna som om du vore en kontoansvarig.

  2. Du kan komma åt enhetslistan genom att klicka på länken Enhetshantering i navigeringspanelen.

  3. Knappen Kontoinställningar finns i det övre högra hörnet på din kontosida.

  4. För att uppdatera Zoom Rooms automatiskt bör du se till att appen Uppdatera automatiskt är på.

  5. Klicka på reglaget för att aktivera inställningen om den har inaktiverats. För att bekräfta att ändringen har gjorts, klicka på Aktivera om en verifieringsdialogruta visas.

  6. Det är möjligt för dig att ändra denna inställning så att den är obligatorisk för hela kontot genom att klicka på lock icpå och klicka sedan på låsknappen för att bekräfta ändringen.

Similar Posts